Veiksmai

Veiksmai

 

Strateginės krypties vedliai

Kai susitariate Strategines kryptis, paprastai dalyviai jaučiasi pakylėti ir pasirengę imtis veiksmų. Bendrystės jausmas labai ryškus ir ateina metas paskirti Vedlius kiekvienai krypčiai. Tai labai svarbus pasirinkimas. Nuo to, koks žmogus imsis Vedlės / -io vaidmens, labai priklauso, kaip judės darbai ir vyks bendradarbiavimas. Čia galimi keli pasirinkimai.

Pats paprasčiausias – visos komandos Lyderė / -is gali pasiūlyti konkrečiam žmogui tapti Vedle / -iu, atsižvelgiant į savo pajautimą ir žmogaus talento matymą. Jei žmogus sutinka – turite Vedlę / -į.

Kitas būdas yra Vedlės / -io paskyrimo atsakomybe pasidalinti su visais dalyviais ir bendrai išsirinkti Vedlę / -į po atviros argumentuotos diskusijos (tai vadinama sociokratiškais rinkimais), kurią galima organizuoti taip:

  • Visi dalyviai susėda ratu. Įvardijama strateginė kryptis ir po pauzės kiekvienas dalyvis ant lapelio užrašo kandidato į Vedles / -ius, vardą. Lapelio kampe užrašo savo vardą ir deda lapelį į rato centrą. Galima pasiūlyti save.
  • Fasilitatorius surūšiuoja lapelius ir paskelbia nominuotų dalyvių vardus.
  • Argumentų ratas: kiekvienas dalyvis paeiliui ratu garsiai pasako savo argumentus, kodėl jis pasiūlė savo kandidatą. Niekas nekomentuoja, nereplikuoja, kalbama po vieną.
  • Išgirdus visus argumentus, fasilitatorius pašalina lapelius iš rato vidurio. Kiekvienas dalyvis, atsižvelgdamas į išgirstus argumentus, gali likti prie savo ankstesnės nuomonės arba ją pakeisti. Tuomet jis iš naujo užrašo savo kandidatą, savo vardą ir deda lapelį į centrą.
  • Fasilitatorius surūšiuoja lapelius ir pažiūri, ar einama bendros nuomonės link. Jei ne, sukamas dar vienas Argumentų ratas. Jei panašu, kad bendra nuomonė randasi, fasilitatorius pasiūlo Sprendimo priėmimo ratą.
  • Sprendimo priėmimo ratas: fasilitatorius paeiliui klausia kiekvieno dalyvio ratu, ar jis neturi esminio prieštaravimo dėl pasiūlyto kandidato skyrimo Vedle / -iu. Kandidato klausiama paskutinio. Jei prieštaravimų nėra, štai ir turite Vedlę / -į. Jei yra prieštaravimų, grįžtate į Argumentų ratą.

Sociokratiškų rinkimų metodas užima daugiau laiko, tačiau tuo pat metu sukuria du dalykus: pirma –  suteikia neįtikėtinai didelį visų dalyvių pasitikėjimo kreditą Vedlei / -iui, antra – visi prisiima atsakomybę už tai, koks žmogus imsis vesti visiems svarbią strateginę kryptį. Jei tik turite laiko, imkitės rinkimų ir pasitikėkite kolektyviniu protu, kad Vedle / -iu taps pats tinkamiausias žmogus.

SVARBU

Vedlei / -iui strateginė kryptis turi būti asmeniškai įdomi, jis turi turėti energijos ir vidinio polėkio. Labai pasiteisina, kai strateginės krypties Vedle / -iu tampama ne pagal pareigas, o pagal pasitikėjimą. Nepatartina vadovautis tik savanoryste, t.y. klausti, kas nori? Strateginė kryptis yra per daug svarbi visai komandai, todėl Vedle / -iu komanda turi pasitikėti. 

Veiksmų planavimas

Kai strateginės kryptys turi savo Vedles / -ius, kitus komandos narius galima suskirstyti dvejopai: duoti progą Vedliams pasikviesti konkrečius žmones, kurių jiems reikia, arba leisti žmonėms savanoriškai prisijungti prie jiems įdomios grupės.

Tuomet kiekviena grupė susiburia prie tuščio lapo arba gauna iš anksto parengtą veiksmų planavimo rėmą:

004

 

Padirbėjus grupėse, prieš užbaigiant sesiją, kiekviena grupė trumpai, per 3 min., visiems pristato savo numatomus artimiausius veiksmus.

Šiam darbui skirkite bent 1 val.

Atgal

SVARBU

Kiekviena grupė turi išeiti iš sesijos žinodama pirmus 1–3 žingsnius, kuriuos ketina daryti, kad bendrai norima ateitis taptų realybe.

Sesijos užbaigimas

Strateginė sesija pareikalauja daug energijos – klausytis, galvoti, kurti kartu. Tai ypatingas laikas. Nepamirškite to įvertinti. Labai naudinga pabaigai susėsti ratu ir pakviesti dalyvius pasidalinti kalbant po vieną (svarbu, kad pasisakytų visi):

  •  Ką išsinešu iš šio bendrai praleisto laiko?
  •  Kam ir už ką norėčiau padėkoti?

Lauzas raud