Strateginės sesijos

Strateginė sesija – Ateities paieškos

Ateities paieškomis“ (angl. The Future Search) vadinamas planavimo susitikimas, kuris padeda žmonių grupei labai greitai nuo kalbų pereiti prie darbų. Jo rezultatas yra SAVIVALDA – dalyviai energingai ir savarankiškai imasi įgyvendinti tai, ką susitarė. Tai diskusija, kurioje pasidalijama atsakomybe ir pažadinama visų energija.

Susitikimo centre yra klausimas apie bendrą ateitį, pvz.: „Ateities vaistinė arba „Ateities parduotuvė, arba „Mūsų kultūra, arba „Kaip mes norime, kad mus matytų svarbiausios interesų grupės?, arba „Mūsų tiekimo grandinė, arba „Ateities ugdymo programos ... (tai, kas bendrai svarbu dabar). Šis klausimas tampa centrine strateginių pokalbių ašimi.

Diskusijai susiburia organizacijos žmonės, turintys išteklius, žinias, įgaliojimus, informaciją ir poreikius (turi dalyvauti visi, kurių veikla susijusi su sesijos klausimu; gali būti pakviesti netgi klientų ar tiekėjų atstovai). Žmonės susitinka 16 val. trunkantiems pokalbiams (kaitaliojant darbą mažose grupėse ir didelėje grupėje), kur dalinasi istorijomis apie savo ir organizacijos praeitį, dabartį ir norimą ateitį, per dialogą išgrynina tai, ko nori visi bendrai. Šitaip pasikalbėję, žmonės jaučiasi pasirengę imtis konkrečių veiksmų. Susitikimo dizainas per pastaruosius 50 metų gerai ištyrinėtas mokslo ir išbandytas daugelyje kultūrų. Jis paremtas atradimu, kad bendras mokymasis tarp skirtingų dalyvių tampa savanoriško veiksmo katalizatoriumi. Žmonės sukuria naujas bendradarbiavimo formas, kurios tęsiasi mėnesiais ir metais.

Sesijoje sukuriama erdvė, kuri padeda pasiekti, kad dalyvių pokalbiai būtų produktyvūs, atviri ir gyvi. Darbas vyksta keliaujant sesijos kalneliais per svarbiausius keturis etapus, kurių kiekvienas užima po pusdienį (~4 val.). Mažesnėje žmonių grupėje (iki 8 žmonių) kiekvienai daliai galima skirti apie 2 val.


Tikros istorijos:

Aidai po strateginės sesijos su Barboros Radvilaitės pagrindinės mokyklos bendruomene

- Refleksija po strateginės sesijos su Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomene


 

SVARBU

Grupės dialogo organizavimui reikalingas fasilitatorius (angl. facilitate – „palengvinti”). Tai NE Lyderis (vadovas), kuris kviečia į sesiją. Tai jo „dešinioji ranka", kuriuo gali tapti vienas iš dalyvių arba profesionalas iš išorės. Pokalbiuose fasilitatorius yra proceso „saugotojas“, užtikrinantis, kad būtų laikomasi nustatyto laiko, sutartų užduočių ir nenukrypstama nuo sesijos klausimo. Lyderis yra diskusijos temos „nešėjas”, o dalyviai patys yra aktyvūs turinio kūrėjai, idėjų autoriai ir rezultato kūrėjai – darytojai. 

Praeitis

Pokalbis apie praeitį padeda visiems dalyviams suprasti, kad jie yra viename bendrame „laive”, plačiau pamatyti, kas, kur ir kada tame laive vyko. Tada atsiranda bendrystės jausmas.

Kaip organizuoti šią dalį ...

Dabartis

Dabarties aptarimas yra dvejopas.

Vieną žvilgsnį nukreipiame į išorę: kokios išorės jėgos mus veikia dabar?

Kitu žvilgsniu apžvelgiame vidų: kiek mūsų veikla atitinka lūkesčius, kiek žmonėms tinka jų darbo aplinka, profesiniai santykiai?

Taip pažvelgiam tiesai į akis: kur yra „atotrūkiai tarp to, kas yra, ir to, ko mes norėtume?

Kaip organizuoti ...

Ateitis

Pokalbiai apie ateitį padeda kurti bendrą viziją, išsigryninti, ką galime nuveikti drauge. Svajojame ir kuriame kelis ateities scenarijus, kurie parodo, kas jau įmanoma.

Tada vyksta svarbiausias kūrybinis darbas. Klausytis ateities scenarijų pristatymų reikia labai dėmesingai: kas juose yra bendra,  ko nori visi? Taip išryškėja strateginės kryptys – naujų veiksmų teritorijos.

Kaip organizuoti ...

Veiksmai

Diskusija „Ką darysime?” prasideda nuo to, kas imsis kiekvienos strateginės krypties Vedlio vaidmens. Vedlys gali būti išrinktas arba paskirtas.

Aplink Vedlį susiburia veiksmo grupės, kiti nariai prisijungia savo iniciatyva. Veiksmo grupės pasirengia pirmųjų veiksmų planą norimos ateities link.

Kaip organizuoti ...


 

Po sesijos

Patirtis rodo, kad visiems sesijos dalyviams labai naudinga periodiškai susitikti ir apžvelgti progresą. Susitikime kiekviena veiksmų grupė papasakoja apie savo veiklą. Žmonės pasidalina, ką jie daro, ką planuoja daryti, ir kaip kiti galėtų jiems padėti. Tokiame susitikime gali būti naudinga suorganizuoti pratimą papildomam planavimui – veiksmų sinchronizavimui tarp skirtingų grupių. Pažangos stebėjimo susitikimams reikia ne daugiau kaip 4–6 val., kas 4–6 savaites.

Pavyzdžiui:

  •        Ką mes ketinome daryti?
  •        Ką nuveikėme?
  •        Ką ketiname daryti toliau?
  •        Kokios pagalbos mums reikia?

 Kai reikia pagalbos...

Mini

Konsultacijа telefonu – atsakymai į organizavimosi klausimus, kai patys pasirengėte sesijos scenarijų, patys ketinate ją pravesti ir norisi pasitikslinti likusius neaiškumus.

Midi

Konsultacija susitikime – kai norite susitikimo metu susidėlioti scenarijų, aptarti visas organizavimosi detales, BET pačią sesiją ketinate pravesti patys.

Maxi

Sesijos fasilitavimas – kai norite sesijos metu visą dėmesį skirti diskusijos turiniui, o diskusijos proceso sukonstravimą, vedimą ir aptartų dalykų užrašymą atiduoti į profesionalaus fasilitatoriaus rankas.