Praktika su mentoriumi

Praktikos forma

Fasilitavimo praktika su mentore atliekama tikruose Jūsų susirinkimuose keliais etapais:

  •  asmeninė konsultacija, kurios metu išgryninamas susirinkimo tipas;
  •  2–3 susirinkimus fasilituoja mentorė – vyksta gyva demonstracija tikrose situacijose. Po susirinkimo – refleksija su mentore;
  •  2–3 susirinkimus fasilituoja vadovas mentorei stebint. Po susirinkimo – refleksija su mentore.

Atsiskaitoma pagal mentorės dirbtas valandas