Praeitis

Pradžia

Kai žmonės susiburia į bendrą susitikimą, jie smalsiai žiūri į tą, kuri / kuris juos pakvietė. Tai Lyderės / -io metas – pasakyti visiems, koks klausimas mums yra svarbus dabar, kodėl ir kaip kiekvieno iš atvykusiųjų balsas ir požiūris reikalingas klausimui spręsti.

SVARBU

Įžanginė Lyderės / -io kalba yra širdies metas: proga įprasminti susirinkimą, parodyti žmonėms, kuo jie svarbūs ir „užduoti diskusijos toną”, t.y. kaip kalbės Lyderė / -is, kaip pristatys dalyvius, taip bendraus ir kalbėsis žmonės.

istorijos surinkimas

Pirmasis bendro darbo žingsnis sesijoje yra suvienodinti supratimą, iš kur mes ateiname, ką jau esame nuveikę, kokias pamokas išmokę, kas mus paveikė ir kokių svarbių patirčių įgijome.

Pakabinkite ant sienos 3 tuščias Laiko juostas pažymėdami laiko skalę, pvz., nuo 2005 iki 2015.

Kiekviena laiko juosta atspindi skirtingą perspektyvą – viršuje užrašykite jos pavadinimą. Čia turite keletą pasirinkimų:

  •   jei žmonių daug (virš 12), ir jei jie niekada nebuvo susirinkę drauge bendrai diskusijai, naudokite tris platesnes laiko perspektyvas: Asmeninė, Organizacijos ir Išorinio pasaulio;
  •   jei žmonių daug, bet jie turi patirties susirinkti ir kalbėti drauge, tuomet galima naudoti labiau į savo vidų nukreiptas laiko perspektyvas: Klientų, Produktų ir Žmonių.

Darbas daromas individualiai, t.y. kiekviena / -s dalyvė / -is ima flomasterį ir ima rašyti tiesiai ant laiko juostų. Ji / jis pažymi svarbius įvykius ir žmones, kurie kažkaip yra svarbūs diskusijai. Taip ant trijų skirtingų lapų sukaupiami svarbiausi istoriniai faktai iš skirtingų perspektyvų.

SUPAPRASTINTAS VARIANTAS

Jei žmonių mažiau (dalyvauja ne daugiau, kaip 8–12 asm.), tuomet galite pakabinti vieną laiko juostą, susėsti prieš ją puslankiu ir paeiliui užpildyti, kalbėdamiesi ir prisimindami svarbiausius įvykius ir žmones. Vienas iš dalyvių tampa fasilitatoriumi ir imasi rašyti ant juostos. Dalyviai patys stebi, kad kiekvienas pasisakytų, kas jos / jo atsiminimuose yra svarbiausia.

 

 

 

 

SVARBU

3 laiko perspektyvos yra optimalus skaičius. Jei bus mažiau – bus per siauras matymas, jei daugiau – taps per daug sudėtinga.


 

Patirtis iš praeities

Kai surenkame visus svarbius istorinius faktus, juos reikia įprasminti. Mažose grupėse apžvelgiame, kokią patirtį esame sukaupę kaip komanda, siekdami suprasti, kokią įtaką ta patirtis daro mūsų šiandienos susitikimui.

Dalyviai susiskirsto į mišrias grupes nuo 3 iki 8 žmonių. Kiekviena grupė pasirenka vieną laiko juostą (jei yra daugiau grupių nei juostų, tuomet kelios grupės gali tyrinėti tą pačią juostą).

Kiekviena grupė per 15–20 min. turi ištyrinėti savo laiko juostą ir sukurti istoriją apie tai, kas iš jos „ateina į šiandienos diskusiją. Pabaigę analizę, per 3 minutes pristato savo įžvalgas visiems.

Šiam etapui skirkite 30–45 min.

Šie du pratimai yra labai svarbūs. Jų dėka dalyviai pasijunta esantys tame pačiame „laive”, geriau pamato, kas, kur, kada jame vyko. TAIP sukuriamas BENDRYSTĖS pojūtis – privaloma sąlyga SAVIVALDAI.

Dabar jau galime susitelkti į Dabartį.

 

Atgal

SVARBU

Praeities patirtį turi analizuoti mišrios grupės – kuo mažiau žmonės grupėje vienas kitą pažįsta, tuo geriau. Taip prasiplečia pažinimas ir suvokimas.