Nauji valdymo modeliai organizacijose – ar jau realu?

 

Pokalbis su sociokratinio valdymo modelio diegimo Lietuvoje pradininke Egle Dauniene ir verslininku Tomu Parnarausku, šį metodą diegiančiu savo įmonėje, Žinių radijo laidoje "Ateities genas": žiūrėti čia.

 


 

Sociokratija yra organizacijos valdymo ir struktūravimo metodas. Jis paprastas, elegantiškas ir efektyvus. Mažai žinomas, nes naujas. Jį sukūrė ir tobulina verslininkai-praktikai. Sociokratiškos organizacijos yra energingos, atsparios, lanksčios, stiprios, gerai sinchronizuotos, greitai reaguojančios.

Kaip veikia sociokratija?

Sociokratiškoje organizacijoje sprendimų priėmimas perduotas pusiau autonomiškoms, save organizuojančioms komandoms, kurios vadinamos „ratais". Vieną ratą sudaro visi vieno skyriaus (padalinio, departamento) nariai. Visi rato nariai turi vienodas teises, kai reikia sutarti dėl savo darbo organizavimo principų. Rato lyderis naudojasi šiais sutartais principais organizuodamas kasdienį darbą, o patys principai turi harmoningai derėti su bendrais organizacijos veiklos principais.

Kitaip tariant, kiekvienas ratas turi savo paskirtį ir užduotį: "ką turime padaryti/pagaminti?", ir visišką laisvę drauge susitarti: "kaip tą užduotį įvykdysime?"

Ratai tarpusavyje jungiasi į gyvą hierarchiją, kuri apima visą organizaciją. Gyvoje organizacijoje galia keliauja iš viršaus žemyn ir iš apačios į viršų per dvigubas jungtis. Tokia struktūra užtikrina aiškią komunikaciją ir kontrolę, kuri skatina nepriklausomą mąstymą, stiprią lyderystę ir vieningą susitelkimą į misiją.

"Dinamiško organizavimosi" sprendimus - sociokratiją, holokratiją - atradau tuomet, kai ėmiausi ieškoti praktinių sprendimų, kurie padėtų padaryti struktūrinius pakeitimus organizacijose, apsisprendusiose pereiti nuo piramidinės hierarchijos prie dinamiškos hierarchijos. Tam reikia išspręsti paradoksą - kaip suteikti laisvę ir atsakomybę kiekvienam darbuotojui ir profesionalui, IR tuo pačiu išsaugoti valdymo kontrolę ir apsaugoti investuotojo interesus. - Eglė Daunienė

Plačiau apie Sociokratiją