Lyderių laikas: “Aš renkuosi, nes esu atsakingas”

Projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių konsultantė ir dėstytoja, fasilitatorė Eglė Daunienė, grįžusi iš verslo į švietimą, kalbasi su Zina Rimgailienė, projekto ,,Lyderių laikas 3“ žurnaliste, apie susitarimo galimybes švietime ir norą mokytis susitarti.

"Žmonės yra skirtingi ir šis skirtingumas labai reikalingas. Jie ir turi būti tokie, nes daro įvairius darbus. Mane jie girdi. Nors, aišku, turime pereiti tą etapą, kol pradedame vieni kitais pasitikėti. Bet juk pamatinis dalykas ir yra tai, kai tu žiūri į žmogų ir nori (arba ne) su juo kažką drauge veikti. Svarbu nusiteikimas, kad prieš tave stovi vertingas žmogus. Išsiaiškinę profesionalumo klausimą galime spręsti, ar gebėsime kažką nuveikti drauge.

Man atrodo, kad verslo organizacijose santykiai tarp žmonių yra labiau ekonominiai. Versle esi vertinamas pagal tai, koks yra tavo profesionalumas. Ar tu gali pasiekti rezultatą, ar ne. O rezultatą čia gali pamatyti gana greitai. Turi pagaminti – ir rezultatas: pagaminai arba ne. Čia viskas aišku: žmogus – rezultatas. Švietime yra didelė dilema rezultatas. Pamatyti ir pamatuoti jį nėra taip paprasta, nes laiko prasme rezultatas ateina gerokai vėliau. Man pačiai būna momentų, kai dėstydama Vilniaus universitete klausiu savęs: o ką aš dabar nuveikiau? Kad paskaičiau kažkiek paskaitų, vedžiau seminarų – juk nėra rezultatas. Rezultatas būtų, kad studentai ar mokiniai su tuo, ,,ko tu mokei“, kažką daro, kažką veikia. Bet šito negali greitai pamatyti, nes žmonės žinias pritaiko nebūtinai iš karto. Švietime yra vienas matas – mokymosi pasiekimai, dalyko žinios. Bet juk dabar jau aišku, kad tai tik labai maža dalis švietimo.

Yra kita dalis – tokie svarbūs dalykai, kaip antai: socialinis kapitalas, žmogaus galėjimas dirbti su kitais žmonėmis, jo turimi ryšiai, kuriais naudodamasis gali ką nors nuveikti. Arba sprendimų priėmimo gebėjimai, kai žmogus gali savo žinias panaudoti, jei yra aiškus tikslas. Tik mums dar reikės, matyt, viešojoje erdvėje ar tarpusavyje susitarti, kad mes tuo tikrai tikime. Nes rezultatas pamatuojamas labai neįprastais būdais."

Visas interviu: čia.