Komanda

Žmonės klausia seną vienuolį: “Kaip tu viską suspėji?

Šis: “Kai aš stoviu, stoviu. Kai einu, einu. Kai sėdžiu, sėdžiu. Kai valgau, valgau. Kai…

Žmonės jį pertraukia: “Taip, mes visi tai darom. Bet kaip tu sugebi visur gerai, kokybiškai būti?”

Vienuolis: “Kai aš stoviu, stoviu. Kai einu, einu. Kai sėdžiu, sėdžiu. Kai valgau, valgau. Kai…

Žmonės nekantriai: “Na taip, taip mes juk visi taip darome!

Tad šis senas budistų vienuolis atsako: “Ne, jūs taip nedarote, nes kai sėdite, jūs keliatės, kai stovite, jūs jau einate, kai einate, jūs jau manote pasiekę tikslą ir ieškote sekančio.


Yra komandų, kurios viską suspėja, kurios: kai dirba tai dirba, kai ilsisi tai ilsisi, kai kalbasi tai kalbasi. Kuo jos pasižymi? Kokybišku buvimu.

Kokybiškas buvimas jungia žmones, kurie dirbdami drauge, randa laiko sustoti ir pastebėti kaip jiems gyvenasi ir dirbasi drauge. Gana dažnai tenka girdėti: mes puiki komanda. Ir tai žodžiai, kuriais save apibūdiname. O ar tikrai taip ir yra? Dar tenka sutikti komandos narius, kurie net žiūrėti nebegali vieni į kitus. Jei dar reikės praleisti savaitgalį su šiais žmonėmis – aš neištversiu, tenka klausytis. Bet šiaip mes puiki komanda. Viskas gerai.

Kas vykta komandos gyvenime? Kokie dažniausiai negalavimai kamuoja drauge dirbančius žmones. Kviečiame į komandų gyvenimą pasižiūrėti atidžiau. Komandų negalavimai pagal Patrick Lencioni. Šie komandų negalavimai yra stipriai tarpusavyje susiję – žemiau esanti sudaro prielaidas atsirasti visoms virš jos einančioms disfunkcijoms. Tad dirbti su šiais negalavimais, suprantama, taip pat reikėtų holistiškai nuo apačios į viršų.

Neatidumas rezultatams (statusas ir ego)

Komanda su negalavimais

Sveika komanda

 • Komanda yra inertiška, neauga
 • Retai kada nugali konkurentus
 • Praranda į rezultatus orientuotus darbuotojus
 • Skatina komandos narius fokusuotis į savo karjerą ir asmeninius tikslus
 • Yra lengvai išblaškoma
 • Išlaiko į rezultatus orientuotus darbuotojus
 • Stengiasi riboti individualistinį elgesį
 • Labai džiaugiasi sėkme ir pergyvena dėl nesėkmių
 • Vertina individus, kurie savo asmeninius tikslus paaukoja komandos labui
 • Išvengia blaškymosi

Atsakomybės vengimas (žemi standartai)

Komanda su negalavimais

Sveika komanda

 • Vyrauja pasipiktinimas tarp komandos narių, kurie turi skirtingus efektyvumo standartus
 • Skatinama vidutinybė
 • Rezultatų dažnai nepasiekiama suplanuotu laiku
 • Dominuoja įsitikinimas, kad komandos discipliną turi užtikrinti tik jos lyderis

 

 • Prasčiau dirbantys komandos nariai jaučia spaudimą gerinti rezultatus
 • Galimos priežastys randamos greitai – drąsiai kvestionuojant vienas kito požiūrį ir priemones
 • Vyrauja pagarba tarp komandos narių, kurie visi stengiasi lygiuotis į tuos pačius standartus
 • Vengiama biurokratijos, siekiant gerinti komandos narių darbo kokybę

Vengimas įsipareigoti (neapibrėžtumas)

Komanda su negalavimais

Sveika komanda

 • Vyrauja dviprasmiškumo atmosfera, kai kalba pasisuka apie kryptį ir prioritetus
 • Galimybės užsiveria jiems prieš nosį dėl pernelyg gilios analizės
 • Klesti nepasitikėjimas ir nesėkmės baimė
 • Grįžtama prie tų pačių klausimų vėl ir vėl
 • Skatinamas komandos narių kritikavimas paaiškėjus nesėkmei dėl jų pasiūlyto sprendimo
 • Sukuriamas aiškumas dėl krypties ir prioritetų
 • Nariai susivienija dėl bendro tikslo
 • Išmokstama mokymosi iš savo klaidų
 • Pasinaudojama galimybėmis anksčiau už konkurentus
 • Drąsiai judama į priekį
 • Kryptis keičiama nedvejojant ir be jokio kaltės jausmo

Konflikto baimė (dirbtinė harmonija)

Komanda su negalavimais

Sveika komanda

 • Nuobodžiauja susirinkimuose
 • Sukuria aplinką, kurioje dažnai nukrypstama į asmeniškumus
 • Vengia ginčytinų temų, kurios yra ypač svarbios komandos sėkmei užtikrinti
 • Neatsižvelgia į kiekvieno komandos nario nuomonę ir požiūrį
 • Švaisto laiką ir energiją tam, kad suvaldytų tarpasmeninių puolimų keliamas grėsmes
 • Susirinkimuose diskutuoja gyvai ir įdomiai
 • Išsiaiškina ir atsižvelgia į visų komandos narių idėjas
 • Greitai sprendžia reikšmingas problemas
 • Politikuoja labai mažai
 • Viešai kelia svarbius klausimus, siekdami juos aptarti komandoje

 

Pasitikėjimo stoka (noras būti nepažeidžiamu)

Komanda su negalavimais

Sveika komanda

 • Slepia savo silpnybes bei klaidas nuo vienas kito
 • Nesiryžta prašyti pagalbos ar duoti konstruktyvias pastabas
 • Nepasiūlo pagalbos, kuri nėra tiesiogiai susijusi su jų pačių atsakomybės sritimi
 • Prieina prie išvadų apie komandos narių ketinimus ir gabumus net nebandydami išsiaiškinti tiksliai
 • Iššvaisto daug laiko ir energijos bandydami padaryti gerą įspūdį
 • Laiko pagiežą
 • Vengia leisti laiką drauge
 • Pripažįsta savo silpnybes ir klaidas
 • Prašo pagalbos
 • Priima klausimus ir pastabas, susijusias su jų sritimi
 • Prieš susidarydami neigiamą įspūdį, suteikia vienas kitam galimybę pasiaiškinti
 • Surizikuoja pareikšdami savo nuomonę ir siūlydami padėti išspręsti problemas
 • Vertina vienas kito įgūdžius ir patirtį
 • Koncentruoja dėmesį ir energiją siekdami išspręsti svarbias problemas, o ne politikuodami
 • Nuoširdžiai atsiprašo ir atitinkamai priima atsiprašymus
 • Nekantriai laukia susirinkimų ir kitų progų dirbti kartu