Grafinis fasilitavimas EIGE 18-ame ekspertų forume

Grafinis fasilitavimas yra vaizdų naudojimas, siekiant padėti grupėms ir asmenims įgyvendinti tikslą. Šis metodas naudojamas įvairiuose procesuose: pasiruošimui kalboms ar pranešimams, susitikimuose, seminaruose, konferencijose.

Vienuose iš pirmų tyrimų treneris ir konfliktų fasilitatorius Geoff Ball pastebėjo, jog bendras piešinys ne tik skatina greitesnį mokymąsi, bet ir padeda informacijai geriau nusėsti ilgalaikėje atmintyje. Grafinis fiksavimas leidžia būti „čia ir dabar“: visiškai panirti į vykstančius procesus, giliai juos suvokti, kūrybiškai atspindėti ir stiprinti bendrą nuotaiką, tapti reikšmingų pokyčių dalimi.

Išmintingai ir sumaniai vizualizuojant grupinio darbo įžvalgas, „derlius“ tampa labiau akivaizdus, o dėl piešinio netobulumo – labiau žmogiškas. Grafinis atvaizdavimas leidžia nutupdyti ant popieriaus ne tik idėjas, bet ir emocijas, sutelkia visus bendram tikslui ir tampa išvada, su kuria žmonės save sieja kur kas labiau, nei su puikiausiai parengtu protokolu. Vaizdinė medžiaga lieka gyvu atradimų metraščiu, saugo ne tik idėjas, bet ir bendrystę, gali palaikyti tolesnius žingsnius.


 

EIGE 18-as ekspertų forumas

Europos lyčių lygybės institutas – tai Europos agentūra, remianti Europos Sąjungos šalių vyriausybių ir ES institucijų (ypač Europos Komisijos) darbą šioje srityje.

Ekspertų forumas yra patariamasis instituto organas. Pagrindinė jo funkcija yra teikti profesionalias žinias lyčių lygybės klausimais. Ekspertų forumą sudaro visų Europos Sąjungos Valstybių narių kompetentingų institucijų nariai, kurie specializuojasi lyčių lygybės klausimų srityje. Kiekviena šalis turi po savo narį ir jį pavaduojantį asmenį. Du narius skiria Europos Parlamentas, tris narius skiria Europos Komisija, kurie atstovauja suinteresuotosioms šalims Europos lygmenyje.

Prie 18-ojo ekspertų forumo organizavimo šiais metais prisidėjo ir mūsų komandos narė Aušrinė Balkaitytė. Ji vizualiai įamžino renginio akimirkas, programą ir kitą medžiagą pravertusią grupiniuose užsiėmimuose ar diskusijose.

img_0033

img_0033