Giedrė

034

Giedrė Godienė

Grafinis fasilitavimas / susirinkimų vizualizacija

Esu smalsi, jautri ir pastabi. Man labai patinka mokytis. Ir malonu matyti, kaip atradimo stebuklas vyksta greta, kai kas nors šalia tavęs kažką supranta, išmoksta, sutinka tą, ko seniai laukė, tampa geriausiu, koks tik gali būti. Man nepaprastai gera įkvėpti žmones siekti darnos ir tuo pat metu pėdsekiškai sugauti ir atkreipti dėmesį, žymėti pasiekimus – tą kelią, kuriuo einama.

Ilgą laiką praleidusi hierarchinėse struktūrose (nacionalinis ir europinis lygmuo) perpratau ir teigiamas, ir neigiamas jų savybes, suprantu ir viešojo sektoriaus veiklos aprėptis, bendruosius valdymo dėsnius, ir direktyvinio vadovavimo trūkumus. Mano patirtis moksle (geografijos daktaro laipsnis), gilinimasis į žmogaus ir gamtos tarpusavio santykius, kompleksines miestų vystymosi problemas, taip pat į visuomenės įtraukimo būdų paieškas sustiprino mano sugebėjimą įvertinti kontekstą, suprasti priežasties ir pasekmės ryšius. Supratau, kad geram rezultatui valdžios ir žinių nepakanka. Reikia skatinti laisvo apsisprendimo veikti galią.

Pajutau, kad didžiąją dalį savo energijos skiriu skirtingų patirčių žmonių suvienijimui, jų tarpusavio mokymuisi, gilesniam įvairių sričių pažinimui, skirtingų požiūrių įvertinimui, bendrai – sąmoningumo ir iš jo kylančio aktyvumo pažadinimui (organizavau tarpdisciplininius projektus, konkursus, moderavau viešas diskusijas, išleidome keletą knygų).

Prieš dvejus metus supratau, kaip noriu tai daryti. Tarptautiniai mokymai apie reikšmingų pokalbių meną (Art of Hosting Conversations that Really matters) atskleidė man sistemą priemonių ir technikų, padedančių megzti konstruktyvų pokalbį, užduoti reikšmingus klausimus, pasiekti, kad susirinkusieji atsivertų, atsiduotų problemai, gerai leistų laiką, visiškai suvoktų, „kas vyksta kambaryje“, sugebėtų prieiti bendrų sprendimų. Pati organizavau strategines sesijas savivaldybėje, vedžiau atviras miesto aktyvistų diskusijas.

Vienas mano darbo stiliaus bruožų – pasitelkti vaizdinį pokalbio fiksavimą, naudoti piešimą kaip svarbią priemonę atvirai dalyvių išraiškai, bendrumui kurti. Padedu konsultantams pasirengti susirinkimams ir fiksuoju veiksmą susirinkimo metu. Išmintingai ir sumaniai vizualizuojant grupinio darbo ir viso susirinkimo įžvalgas, jo derlius tampa labiau akivaizdus, bet dėl piešinio netobulumo – labiau žmogiškas. Matau, kaip grafinis atvaizdavimas kuria susirinkimo atmosferą, leidžia nutupdyti ant popieriaus ne tik idėjas, bet ir emocijas, sutelkia visus bendram tikslui ir tampa išvada, su kuria žmonės save sieja kur kas labiau, nei su puikiausiai parengtu protokolu. Vaizdinė medžiaga lieka gyvu atradimų metraščiu, saugo ne tik idėjas, bet ir bendrystę, gali palaikyti tolesnius žingsnius.

Grafinis pokalbių fiksavimas man patinka tuo, kad leidžia būti „čia ir dabar“: visiškai panirti į vykstančius procesus, giliai juos suvokti, kūrybiškai atspindėti ir stiprinti bendrą nuotaiką, tapti reikšmingų pokyčių dalimi. Greta būdami Jūs pajausite, kad yra, kas TIKRAI Jūsų klauso… kitaip neturėtų, ko vaizduoti, ir matysite, ar Jūsų mintys yra suprantamos… blogiausiu atveju – vienam žmogui, o geriausiu – visai auditorijai.