Dabartis

Dabartis

Išorės jėgos

Po Praeities aptarimo visi drauge pasineriame į Dabartį – kokios išorėje pastebimos tendencijos daro poveikį mūsų veiklai? Tai darome dviem žingsniais:

I žingsnis: bendro paveikslo suformavimas

Ant sienos pakabinkite didelį popieriaus lapą. Jo centre užrašykite savo sesijos klausimą. Visi dalyviai susėda priešais žemėlapį, o vienas arba du tampa fasilitatoriais – rašytojais. Kiekvienas dalyvis paeiliui nusako tendenciją, kuri kaip nors daro įtaką nagrinėjamam klausimui. Patartina, kad dalyvis iliustruotų siūlomą tendenciją konkrečiu pavyzdžiu. Fasilitatorius užrašo tendenciją ant vieno iš spindulių. Kalbama ratu paeiliui, negalima kritikuoti ir ginčytis, patartina susilaikyti nuo replikų.

Tendencijos gali būti viena kitai priešingos. Taip sukuriamas turtingas pasaulio, kuriame mes veikiame, paveikslas.

Kai išsenka visos mintys, dalyviai paima po 3–5 mažus lipnius lapelius ir priėję prie žemėlapio užklijuoja juos ant tų tendencijų, kurios yra jiems aktualiausios šiandien. Suskaičiavus užklijuotus lapelius išrenkamos pačios aktualiausios šiandieninei diskusijai.

Šis pratimas trunka apie 30–45 min.

II žingsnis: susiejimas su kasdieniu darbu

Dalyviai susiskirsto į grupes pagal bendrus interesus (pvz., iš tos pačios funkcinės, valstybės arba interesų grupės). Kiekviena grupė pasirenka 2–3 jiems svarbiausias tendencijas ir aptaria kiekvieną iš jų dviem rakursais:

  •    Ką mes jau darome atliepdami šiai tendencijai?
  •    Ką galėtume daryti, bet dar nedarome?

Po to kiekviena grupė per 2–3 min. pristato savo įžvalgas visiems.

Šis aptarimas ir pristatymas trunka apie 30–60 min.

SVARBU

Tendencijos yra judėjimas į kurią nors pusę. Sakome: ne „trūksta darbuotojų”, o „mažėja / didėja kvalifikuotų žmonių kiekis”.


 

Kuo didžiuojamės ir dėl ko gailimės

Aptarus išorės jėgas, įdėmų žvilgsnį nukreipiame į savo komandos vidų. Tai žingsnis, kuriame dalyviai įsivertina, ką jau yra nuveikę, ir prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

Žmonės tęsia darbą tose pačiose grupėse ir diskutuodami užpildo lentelę, kur „Sėkmė yra tai, kuo mes didžiuojamės, o „Nesėkmė yra tai, dėl ko mums apmaudu:

Pabaigai kiekviena grupė pasirenka po 3 didžiausią pasididžiavimą ir didžiausią apmaudą sukėlusius dalykus ir per 2–3 minutes pristato savo įžvalgas visiems.

Šis aptarimas ir pristatymas trunka apie 30–60 min.

Tuomet jau galime svajoti apie Ateitį.

Atgal

 

 

 

 

 

 

SVARBU

„Mus per mažai finansuoja” nėra tai, dėl ko apmaudu. Šios diskusijos centre yra mūsų veiksmai, pvz., „Apmaudu, kad neskiriame laiko ir negalime sugalvoti daugiau gerų idėjų naujiems investiciniams projektams”.