Lyderystė

AB “Lietuvos geležinkeliai” – apie pokyčių valdymą

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – bendrovė) Vidaus audito skyrių sudaro keli struktūriniai vienetai, kuriems deleguota atsakomybė už labai reikšmingas bendrovei sritis (vidaus auditas, rizikų vertinimas, vidaus kontrolė, verslo procesų modeliavimas ir valdymas). Vienas svarbiausių mūsų tikslų – maksimaliai prisidėti prie bendrovės veiklos gerinimo. Nors nemaža dalis bendrovės darbuotojų vis dar […]