Ateitis

ATEITIES SCENARIJAI

Dabarties etapo naudojame pagrindines tendencijas (1, 2, bet ne daugiau kaip 3), kurios darys didžiausią įtaką ateičiai. Jos pavadinamos Ateities scenarijų sąlygomis.

Tų salygų fone žmonės grupėse diskustuoja ir svajoja, atsakydami į klausimus, pvz.:

  •   Kaip atrodo mūsų veikla (paslaugos, produktai, santykiai, vertybės ir pan.)?
  •   Koks jausmas pas mus dirbti?
  •   ...
  •   Kokius iššūkius mums reikėjo nugalėti, kad visa tai pasiektume?

Ateities scenarijus turi būti kuriamas taip, lyg Ateitis jau YRA. Žmonės turi mintimis nusikelti į ateitį ir papasakoti, kas jau ten vyksta, kas jau YRA. Diskutuojant pravartu naudoti esamąjį laiką: „mes gaminame...", „mes tiekiame...", „mes darome...", „mes mokome...",  „mes aptarnaujame ...".

 

005

 

Scenarijų rengimui reikia skirti nuo 1 iki 2 val. (kuo daugiau žmonių grupėje, tuo daugiau reikia numatyti laiko)

SVARBU

Scenarijus turi rengti nedidelės mišrios grupės:

  • turi būti mažiausiai 3 grupės;
  • žmonių skaičius grupėse turi būti vienodas (min. 3, maks. 8);
  • grupės turi atspindėti įvairovę – jose turi susiburti kuo skirtingesni žmonės (skirtingų funkcijų; iš skirtingų valstybių; iš skirtingų interesų grupių; skirtingos lyties ir amžiaus)

 


 

BENDROS KRYPTYS – KO NORI VISI?

Tai strateginės sesijos kulminacija.

Kiekviena grupė pristato savo scenarijus. Klausytojai turi atidžiai klausytis stebėdami, kas scenarijuose kartojasi. Pabaigus visus pristatymus, daroma pauzė (3–5 tylos minutės), kurios metu dalyviai „suvirškina", ką išgirdo.

Tuomet lyderis (arba fasilitatorius) daro apibendrinimą – išryškina pagrindines ateities temas / kryptis, kur link norisi judėti bendrai? Ko nori visi? Fasilitatorius užrašo Strategines kryptis po vieną ant atskirų lapų:

006

Dalyviai pasidalina į vienodo dydžio grupes ir, išsamiai aptarę, sukonkretina: apie ką ši kryptis? Tuomet kiekviena grupė pristato, visa komanda aptaria ir patvirtina strateginę kryptį (kiekvieną atskirai).

Šiam etapui numatykite bent 2 val.

Dabar jau galime eiti prie Veiksmų.

Pavyzdys iš strateginės sesijos:

20151007_113421

Atgal

SVARBU

Tai pats svarbiausias sesijos susitarimas.