Ateities paieškų sesija Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje

Kaip visa tai prasidėjo?

Barboros Radvilaitės mokykla – senas tradicijas turinti, bet natūraliai susiklosčiusį pokyčių laiką išgyvenanti mokykla. Direktorė Inga  Vargalienė čia veiklą pradėjo 2015 m. gruodžio 2 d. Visų pirma komanda apžvelgė, kokie svarbiausi darbai laukia dar šiais mokslo metais. Vienas iš jų – naujos mokyklos strategijos parengimas.

Kaip ir kodėl Ateities paieškų sesija?

"Man norėjosi kuo greičiau pažinti kolektyvą ir sudaryti sąlygas bendruomenei pažinti mane, sutelkti vadovų komandą, nusibrėžti bendras veiklos gaires. Mokyklos vadovybės ir klasių komitetų tėvų atstovų pasitarimuose sulaukėme tėvų palaikymo ir noro kuo aktyviau prisidėti prie mokykloje vykstančių kaitos procesų. Tada ir kilo mintis, jog tokiai brandžiai mokyklos bendruomenei reikia kažko ypatingo, dar labiau sutelkiančio." pasakojo Inga.

 

 

IMGP1408a


 

PRAEITIS

Pirmasis bendro darbo žingsnis sesijoje yra suvienodinti supratimą, iš kur mes ateiname, ką jau esame nuveikę, kokias pamokas išmokę, kas mus paveikė ir kokių svarbių patirčių įgijome.

Tuo tikslu dalyviai pildė 3 laiko juostas: Įvykiai pasaulyje, Įvykiai mokykloje ir Asmeniniai įvykiai.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 

DABARTIS

 

 

Toliau kartu kūrėme bendrą dabarties žemėlapį - kokios išorėje pastebimos tendencijos daro poveikį mūsų veiklai? Tuomet "energijos taškais" vertino, kas jiems ŠIANDIEN atrodo svarbiausia.

Sukūrę didelį minčių žemėlapį, grupelėse dalyviai kalbėjosi:

  • Ką mes jau darome atliepdami šiai tendencijai?
  • Ką galėtume daryti, bet dar nedarome?
  • Kuo didžiuojamės?
  • Ir dėl ko apmaudu?

 

ATEITIS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Pokalbiai apie ateitį padeda kurti bendrą viziją, išsigryninti, ką galime nuveikti drauge. Svajojame ir kuriame kelis ateities scenarijus, kurie parodo, kas jau įmanoma.

"Pažinimas vyko pasiruošimo procese. Mokyklos bendruomenėje sutarėme, kad reikia ateities viziją kurti kartu ir žinojom, kad tai bus proga mokytis ir veikti taip, kaip iki šiol greičiausiai niekada nedarėme."

Tada vyksta svarbiausias kūrybinis darbas  – dėmesingas ateities scenarijų pristatymų klausymas: kas juose yra bendra,  ko nori visi? Taip išryškėja strateginės kryptys – naujų veiksmų teritorijos.


 

KAS TARP MŪSŲ BENDRA IR VEIKSMAI

Išsigryninę visiems bendras ir rūpimas strategines kryptis, kiekviena kolona gavo po savo vedlį ir komandą.

Strateginė sesija pareikalauja daug energijos – klausytis, galvoti, kurti kartu. Pabaigai dalyviai susėdo visi ratu ir pasidalino:

  •  Ką išsinešu iš šio bendrai praleisto laiko?
  •  Kam ir už ką norėčiau padėkoti?

 

"Šiandien jau turim bendrą Barboros Radvilaitės pagrindinės mokyklos viziją. Ši strateginio planavimo sesija sudarė galimybes visiems išsišnekėti ir dabar jau sunku atskirti, kur mano, kur mokinių, kur kolegų  ar kitų bendruomenės narių mintys ir idėjos. Ateidama į šią mokyklą, aš jau ja tikėjau. Sesija mums padėjo suvienodinti matymą ir išgryninti tai, kas svarbu mums visiems. Paaiškėjo, kad visi norim to paties: kokybiško ugdymo,  pagalbos mokiniui atrasti savo stipriąsias savybes ir tolimesnio mokymosi kryptį, o gal net pradėti piešti savo gyvenimo viziją, padėti šeimoms organizuoti vaikų užimtumą, visos bendruomenės nuolatinį mokymąsi, įgyvendinant šiuolaikinei mokyklai keliamus tikslus, o svarbiausia – bendruomeniškumo puoselėjimą." apibendrino direktorė.

 

 

 

 


 

ĮSPŪDŽIAI

"Po intensyvaus trijų dienų darbo jautėme nuovargį, tačiau tai, ką mes padarėme, viršijo visus lūkesčius. Svarbiausia – atrasta bendrystė, pozityvus nusiteikimas ir... sukurta mokyklos strategija. Mokyklos vadovybės komanda, pasibaigus sesijai, dar ilgai sėdėjo prie arbatos puodelio ir šnekėjosi. Aš tikiu, kad, kai bus sunku, mintimis ir emocijomis grįžę į sesijos laiką, mes vėl rasim jėgų eiti pirmyn." dalijosi direktorė Inga.

Vaizdo įspūdžiai