Ar metinės strateginės sesijos vis dar reikalingos?

Skaitmenizuotas verslo pasaulis keičia ne tik gamybos, tiekimo ir paslaugų operacijas. Jis keičia ir vadybinius procesus, tokius, kaip strateginis valdymas, kurie anksčiau apimdavo dešimties, vėliau penkių, dar vėliau trijų metų perspektyvą. Šiuo metu išgyvename laikotarpį, kai randasi vis daugiau informacinių ir inžinierinių technologijų, kurios neįtikėtinai trumpina ir paprastina procesus. Pokyčiai, kuriuos katalizuoja tokios automatizavimo galimybės, yra tokie, kad kartais sunku suvokti. Pvz., garsusis Goldman Sachs bankas, didžioji prekybos akcijomis žvaigždė, dar 2000 metais Niujorko biure turėjo 600 maklerių (trader'ių). 2017 m. vasarį tame biure dirbo 2 (DU!) biržos makleriai. Ir dar 200 kompiuterijos inžinierių. Dabartinis Goldman Sachs finansų direktorius sako, kad tai tik pradžia. Tai pastarųjų penkerių metų transformacijos finansų sektoriuje, kur tai, ką anksčiau darė žmonės, dabar daro algoritmai ir kompiuteriniai tinklai.

Apima jausmas, kad technologijų radimosi greitis ir jų kuriamos procesų automatizavimo galimybės tokios intensyvios, kad ilgalaikės vizijos nebelabai turi prasmę. Bet įmonių vadovai sako, kad ilgalaikės vizijos reikia. John Weinberg yra Sephora strategijos vadovas:

"There’s a role for a three-year vision in any company at any phase, because you still need to have the north star that you’re shooting for."

Kai kas vadyboje keičiasi iš esmės. Pats įprasčiausias būdas kalbėtis apie strategiją yra metinė vadovų strateginė sesija. Turint galvoje dabartinius rinkos ir aplinkos pokyčius tai tikrai per retai. Tas pats John Weinberg (Sephora) dalinasi:

"The old system, when strategy was an annual executive get-together, just doesn’t work anymore because things are changing so rapidly in the digital space. It has to be embedded throughout the year, offsite and otherwise, or through executive-team meetings at least quarterly."

Jacques Pommeraud (Salesforce) priduria, kad skaitmeninių technologijų dėka atsivėrusios galimybės iš esmės pakeitė kaip valdomas verslas - bendradarbių santykiai labiau primena federaciją, o ne piramidę:

"The way to manage a company has changed a lot in the last couple of decades, from “top down, the leader knows it all, let’s execute,” to a model that’s more like a federation, where you expect empowered teams to make the right choices and follow in the general direction."

Panašu, kad tokioms savarankiškoms komandoms sutelkti reikia ir ilgalaikės vizijos, ir dažnesnių pokalbių apie strategiją. Tam, kad jos laiku priimtų teisingus sprendimus ir dirbtų ta pačia kryptim.