E. Daunienė “Apie susirinkimus” knygoje “Boso valanda”

Prieš keliolika metų efektyviai dirbantis vadovas turėjo gebėti valdyti procesus ir juos atliekančius žmones. Šiandienos vadovo samprata ir užduotis ženkliai kinta. Geru vadovu laikomas tas, kuris geba suprasti žmones, juos išgirsti, ugdyti ir skatinti. Prioritetinė vadovo pareiga tampa pagalba darbuotojui noriai įsitraukti į įmonės veiklą. Noriai!

Mūsų dienų rinkoje būtent vadovo elgesys su darbuotojais yra lemiamas veiksnys, kuris užtikrina našią, produktyvią veiklą ir sėkmę įmonės konkurencinėje kovoje.

„Apie ką ši knyga? Peteris Druckeris kitados yra taikliai pasakęs: „Jei vadovai suprastų, kad jų darbas ir yra darbas su žmonėmis, jie būtų kur kas efektyvesni vadovai…“ (Ar kažkaip panašiai.) Ką tai reiškia? <...> Šiandien vadovai – ne tie žmonės, kurie valdo kitus, kad jie atliktų užduotis ar funkcijas, o tie, kurie ugdo žmones, kad būtų pasiekti tikslai.“

Eglė Daunienė - viena knygos bendraautorių. Skyriuje "Apie susirinkimus" ji pasakoja apie pagrindinius gero susirinkimo elementus.

eiga001a

"Geras susirinkimas visada yra įvykis. Jis turi išjudinti kolektyvą, padėti geriau suprasti situaciją, suvienyti veiksmui ir paskatinti sparčiai judėti pirmyn. Vienas svarbiausių gero susirinkimo požymių yra atsiradusi energija veikti ir pojūtis, kad kažką drauge nuveikėm. Taip pasireiškia gyvybinė galia, šaltinis, iš kurio semiamės energijos kasdieniams darbams ir didelėms svajonėms.

Kitaip tariant, geras susirinkimas yra vartai į:

  • Saviorganizaciją - komandinį tarpusavio pasitikėjimą ir veikimą išvien vardan bendro tikslo;
  • Savikontrolę - įsipareigojimą savo „chebrai“ (bendradarbiams), vienas kito palaikymą ir dalijimąsi resursais;
  • Veiksmingus (dabartinei situacijai tinkamus ir tikslius) sprendimus, kuriuos bendradarbiai energingai imasi įgyvendinti"

 

Knygą "Boso valanda" galite įsigyti: Baltos lankos arba Audioknygos.lt